ติดตั้งปั้มในบ่อบำบัดน้ำเสีย

CONFINED SPACE SERVICE

 

  • บริการเปลี่ยนและติดตั้ง Motor -Support - Pump ภายในบ่อบำบัด
  • ติดตั้ง Submersible Pump  และระบบไฟ
  • เปลี่ยนลูกลอยและเช็คระบบมอเตอร์
  • บริการดูแลและเช็คอุปกรณ์ในที่อับอากาศ
  • ดูดน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสีย
  • Confined Space Service
  • Change Pump - Guild rail - Support - Float - Motor - Check Controller
  • Cleaning Tank Confined Space
  • รับงานล้างและดูแลระบบภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย