ล้างทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศ CONFINED SPACE

บริการงานของเรา

               จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมากว่า 10 ปี และได้ผ่านการอบรมในที่อับอากาศ เราจึงมีศักยภาพในการทำความสะอาดในที่อับอากาศ CLEANING CONFINED SPACE  ยกตัวอย่างเช่น Cleaning Sludge Tank, Cleaning Stock Tank , Cleaning Cooling Tower ฯลฯ

               นอกจากนี้เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาทางด้านการวางระบบ หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ในสถานที่อับอากาศ เช่น การวางระบบแผงกระจายอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสีย และติดตั้งปั้มน้ำในบ่อ หรือการซ่อมบำรุงถัง SILO ด้วยวิธีการ Sand Blast และการซ่อมแซม เคลือบ FRP เป็นต้น

 

 

 

    • 130074.jpg
      CONFINED SPACE (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท คอนไฟน์ สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานที่อับอากาศเราดูแลระบบน้ำดี - น้ำเสีย และให้บริการล้างทำความสะอาด รวมถึงงาน...