งานล้างบ่อ CONFINED SPACE

CLEANING TANK - CONFINED SPACE 

บริการงานล้างบ่อในที่อับอากาศ

- Cleaning Raw Water Tank

- Cleaning Waste Water Tank 

- Cleaning Stock Tank

- Cleaning Sludge Tank

- Cleaning Silo

- ล้างบ่อบำบัดน้ำเสีย,ล้างทำความสะอาดบ่อน้ำดี,ล้างทำความสะอาดถังไซโล 

- ล้างถังหรือบ่อในสถานที่อับอากาศทุกประเภท

***ในการประเมิณราคา ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานและขนาดพื้นที่ของบ่อ***

 


  • IMG_0048.jpg
    บริการล้าง -CLEANING COOLING TOWER และเปลี่ยน Filling Cooling Tower