บริการงานของเรา

CONFINED SPACE SERVICE : ตัวอย่างผลงาน 

 

 

 

 

 

CLEANING AND CHECKING : PUMP AND SYSTEM  

 

 

CLEANING STOCK TANK

 

 

 

CLEANING WASTE WATER TANK

 

      

CLEANING & IMPROVEMENT SLUDGE THICKNESS : SANDBLAST AND COATING

 

 

INSTALLATION AIR DIFFUSER AMD PUMP

 

 

    

 

CHANGE MEDIA TANK 

 

 

 

            

CLEANING & IMPROVEMENT FRP TANK